Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT                                                          1.sz.melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1.) A költségvetési szerv elnevezése: Együd Árpád Kulturális Központ
2.) A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. (hrsz: 351/1)
3.) Típusa: többcélú intézmény,
általános művelődési központ
közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely
4.) A költségvetési szerv telephelyei:
Kaposszentjakabi Művelődési Ház
(Pécsi u. 126. hrsz: 3130/1)
Toponári Művelődési Ház
(Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018)
Töröcskei Közösségi Ház
(Harang u. 1. hrsz: 16270)
Répáspusztai Közösségi Ház
(Répáspuszta 24. hrsz: 13939)
Kaposfüredi Művelődési Ház
(Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266)
Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099)
Vaszary Emlékház
( Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz.)
Szivárvány Kulturális Központ
(Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5. hrsz: 82/5)
Tüskevári Közösségi Ház
(Kaposvár, Hajnóczy u. 15.)
5.) A költségvetési szerv egységei: Művelődési Központ
Közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely
6.) A költségvetési szerv közfeladata:
A  Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján helyi közművelődési tevékenység támogatása.
7.) Alaptevékenysége: TEÁOR száma:
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelem
Alapvető szakág:
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakfeladatok:
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
8.) A fenti alaptevékenységeken kívül ellátja:
- az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése
- helyiségek üzleti célú bérbeadása
- termékbemutatók és vásárok szervezése
- megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is
- kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása.
- székhelyén végzi az állami intézményfenntartó központ által ellátott alapfokú művészetoktatási feladatokhoz kapcsolódó működtetési feladatokat, ahol a működtető Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
9.) Működési köre: közművelődési, közgyűjteményi és felnőttoktatási szolgáltatást nyújt a Kaposvári, Kadarkúti és Csurgói Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén, de szolgáltatást biztosít az ország területéről, és a határon túlról érkezettek számára is.
10.) Irányító szerve:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
11.) Alapító szerv neve:  Kaposvár Városi Tanács
12.)       A fenntartó neve és címe
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, Kossuth tér 1.
13.) Gazdálkodási jogköre
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Ellátja a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár, mint pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait.
14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése:
Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.
15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.
16.) Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa szerv kiadásaiban:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Kaposvár, Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Kaposvár, Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018), Töröcskei Közösségi Ház (Kaposvár, Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai Közösségi Ház (Kaposvár, Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266), Együd Árpád Kulturális Központ (Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1), Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1); Szivárvány Kulturális Központ (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. hrsz: 82/5); Tüskevári Közösségi Ház (Kaposvár, Hajnóczy u. 15.) ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.
18.) A vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Kaposvár, 2012. december 13.
dr. Kéki Zoltán Szita Károly
címzetes főjegyző polgármester
Záradékok:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 91/2004. (IV. 22.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 312/2006. (X. 17.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 13/2008. (II.28.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását a 169/2008. (VII. 05.). számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 71/2009. (IV. 23.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását a 143/2009. (VI. 11.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a 95/2010. (IV. 21.) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a   15/2011. (II. 24.) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a   …/2012. (……) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Kaposvár, 2012. december 13.
dr. Kéki Zoltán Szita Károly
címzetes főjegyző polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT                                                          1.sz.melléklet


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint határozza meg:


1.) A költségvetési szerv elnevezése: Együd Árpád Kulturális Központ


2.) A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. (hrsz: 351/1)


3.) Típusa: többcélú intézmény,

általános művelődési központ

közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely

4.) A költségvetési szerv telephelyei:


Kaposszentjakabi Művelődési Ház

(Pécsi u. 126. hrsz: 3130/1)

Toponári Művelődési Ház

(Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018)

Töröcskei Közösségi Ház

(Harang u. 1. hrsz: 16270)

Répáspusztai Közösségi Ház

(Répáspuszta 24. hrsz: 13939)

Kaposfüredi Művelődési Ház

(Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266)

Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert

(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099)

Vaszary Emlékház

( Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz.)

Szivárvány Kulturális Központ

(Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5. hrsz: 82/5)

Tüskevári Közösségi Ház

(Kaposvár, Hajnóczy u. 15.)


5.) A költségvetési szerv egységei: Művelődési Központ

Közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely


6.) A költségvetési szerv közfeladata:


A  Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján helyi közművelődési tevékenység támogatása.


7.) Alaptevékenysége: TEÁOR száma:

9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelem

Alapvető szakág:

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakfeladatok:


910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás


8.) A fenti alaptevékenységeken kívül ellátja:


- az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése

- helyiségek üzleti célú bérbeadása

- termékbemutatók és vásárok szervezése

- megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is

- kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása.

- székhelyén végzi az állami intézményfenntartó központ által ellátott alapfokú művészetoktatási feladatokhoz kapcsolódó működtetési feladatokat, ahol a működtető Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.


9.) Működési köre: közművelődési, közgyűjteményi és felnőttoktatási szolgáltatást nyújt a Kaposvári, Kadarkúti és Csurgói Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén, de szolgáltatást biztosít az ország területéről, és a határon túlról érkezettek számára is.


10.) Irányító szerve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.


11.) Alapító szerv neve:  Kaposvár Városi Tanács


12.)       A fenntartó neve és címe

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, Kossuth tér 1.


13.) Gazdálkodási jogköre


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.


Ellátja a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár, mint pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait.


14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése:

Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.


15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.


16.) Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.


17.) A feladatellátást szolgáló vagyon:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Kaposvár, Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Kaposvár, Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018), Töröcskei Közösségi Ház (Kaposvár, Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai Közösségi Ház (Kaposvár, Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266), Együd Árpád Kulturális Központ (Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1), Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1); Szivárvány Kulturális Központ (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. hrsz: 82/5); Tüskevári Közösségi Ház (Kaposvár, Hajnóczy u. 15.) ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.


18.) A vagyon feletti rendelkezés:

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.


Kaposvár, 2012. december 13.dr. Kéki Zoltán Szita Károly

címzetes főjegyző polgármester


Záradékok:


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 91/2004. (IV. 22.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 312/2006. (X. 17.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 13/2008. (II.28.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását a 169/2008. (VII. 05.). számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 71/2009. (IV. 23.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását a 143/2009. (VI. 11.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a 95/2010. (IV. 21.) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a   15/2011. (II. 24.) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat módosítását a   …/2012. (……) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.


Kaposvár, 2012. december 13.

dr. Kéki Zoltán Szita Károly

címzetes főjegyző     polgármesterSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A dokumentum letötlethő itt: Kattintson ide

 


2016-OS MUNKATERV

A dokumentum letötlethő itt: Kattintson ide

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!